เหม็นยางอุดร | www.postweb.club 

เหม็นยางอุดร

ลงประกาศเมื่อ 13 พ.ค. 2560 อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2560 17:26:14 น. เข้าชม 146 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

ยางพารา ต้นยางพารา เป็นไม้ยืนต้น มีถิ่นอุบาทอาณาเขตลุ่มน้ำแอมะซอน บ้านเมืองบราซิลและรัฐเปรู ทวีปอเมริกาใต้ โดยชาวพื้นมณฑลเอิ้นว่า "เกาชู" (cao tchu) แปลว่า ไม้ใหญ่เป่าปี่ ตราบใดปี พ.ศ. 2313 (ค.ศ. 1770) โจเซฟ พรีสต์ลีย์ พบว่ายางรอบรู้นำมาดูแคลนดำของดินสอได้ จึงร้องเรียกว่ายางลบหรือตัวลบ (rubber) ซึ่งเป็นศัพท์ใช้ในเมืองอังกฤษและประเทศฮอลล์แลนด์เฉพาะ แก่นของการเพาะปลูกและซื้อขายยางในอเมริกาใต้แต่ดั้งเดิมอยู่ที่รัฐปารา (Pará) ของประเทศบราซิล ยางชนิดนี้จึงโด่งดังเรียกว่า ยางพารา พันธ์ยางพาราเหม็นยางอุดร หลักในการเลือกตั้งใช้ประเภทยาง เพราะว่าผลผลิตน้ำยางหรือเนื้อไม้ที่ได้จากการปลูกยางจะมากน้อยพ่างใดนั้น จะขึ้นกับเหตุ 3 ประการ คือ ตระกูล สภาพแวดล้อม และการปรับตัวของกลุ่มเข้ากับสภาพห้อมล้อมนั้น ๆ ดังนั้นการจะพิพากษ์ใจว่าจะเลือกตั้งปลูกยางชนิดใดนั้น ควรยึดมั่นหลักการว่าจะต้องเป็นประเภทที่ให้ผลิตผลชั้นเยี่ยมและมีความสมสมกับสภาพห้อมล้อมในภูมิประเทศของกสิกรผู้ปลูก ซึ่งควรมีการวิเคราะห์ตามขั้นตอน ดังนีเหม็นยางอุดรธานี 1. วิเคราะห์ว่าพท.ปลูก มีสภาพโอบล้อมใดที่ไม่เหมาะสมสม เป็นข้อขีดคั่นที่มีความสาหัสมากน้อยปางใด รอบรู้แก้ไขได้หรือไม่ และส่งผลปะทะต่อการให้ผลิตกรรมมากน้อยแค่ใด เช่น เป็นตำแหน่งที่ตั้งที่มีการระบาดของโรคใดรุนแรง พื้นที่ที่มีลมแรง หรือตำแหน่งที่ตั้งมีความลาดชันสูง หน้าดินตื้น เหม็นยางอุดร 2. พินิจสัณฐานบ่อยประเภทแต่ละชนิดจากสิ่งพิมพ์คำแนะนำเหม็นยางอุดรธานีตระกูลยางของสถาบันวิจัยยาง โดยแต่รูปพรรณที่อ่อนปวกเปียกต่อสภาพโอบล้อมที่เป็นข้อเล็กแล้วคัดออกเสียงประเภทที่เชี่ยวชาญปลูกในตำแหน่งที่ตั้งนั้น ๆ ได้ 3. ลำดับสูง-ต่ำที่ของจำพวกที่ให้ผลิตภัณฑ์สูงจากเอกสารคำชักนำจำพวกยาง แล้วลงคะแนนเสียงพันธุ์ที่ให้ผลิตภัณฑ์ดีเลิศนัยว่าเป็นกลุ่มที่เหมาะสมเพราะปลูกในพท.ดังกล่าว เหตุเหม็นยางอุดรสภาพแวดล้อมที่นำมาใช้เป็นข้อพินิจพิเคราะห์ในการลงคะแนนเสียงกลุ่มยาง สภาพโอบล้อมของการปลูกยาง จะรวมทั้งการเขตกสิกรรม และสภาพห้อมล้อมในภูมิประเทศปลูก ซึ่งการชาวนาชาวไร่รมตั้งแต่การปลูกถึงการกรีดเก็บเกี่ยวข้องผลิตผลยางนั้น เป็นเหตุที่เชี่ยวชาญแต่งและผันแปรได้ ดังนั้นชาวไร่ชาวนาจึงควรปฏิบัติการตามคำชักจูงเหตุด้วยสร้างผลสิ้นสุดในการปลูกยาง ส่วนสภาพโอบในพื้นที่ปลูกจัดเป็นปัจจัยขู่เข็ญหรือเหตุที่ขัดสนจังหวะลงคะแนน แก้ปัญหาและเปลี่ยนแปลงได้ยาก แต่มีเดชต่อการให้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการคัดลงคะแนนจำพวกยางจึงต้องนำวัตถุปัจจัยนี้ มาใช้ในการดูการเลือกพันธุ์ยางปลูก ดังนี้ 1. เหม็นยางอุดรดินและสภาพเขต ชนิดและสมบัติพัสถานของดิน ดินแต่ละชนิดจะมีทรัพย์สมบัติทางเคมี และกายภาพที่แตกต่างกัน ทำเอา มีความควรสมต่อการปลูกยางแตกต่างกัน พันธุ์ยางบางประเภทให้พืชผลได้ดีในดินที่มี ความอุดมดีพร้อมสูง แต่ขณะนำไปปลูกในดินที่มีความอุดมสมบรูณ์ของดินต่ำ พืชผล ลดลงหรือมีการแปรลักษณะของพันธุ์ ในขณะที่บางตระกูลการให้ผลผลิตไม่ เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมมากนัก ดังนั้นจึงจำต้องรู้ว่าดินที่ปลูกมีความอุดม สมบูรณ์แบบมากน้อยพางใดและสังคายนายได้หรือไม่ ในกรณีที่แก้ไขปัญหาไม่ได้ควรเลือกตั้งประเภทยาง ใดที่พอเหมาะสมกับภูมิประเทศปลูก เช่น การปลูกยางในสภาพภูมิประเทศที่มีรูปร่างเป็นดินตระหนี่ มี การขับถ่ายน้ำเลว ควรลงคะแนนเสียงปลูกพันธุ์ยางที่มีทรงพุ่มเล็กหรือปานกลาง ความลึกของหน้าดิน โดยปกติต้นยางปรารถนาดินที่หน้าด้านดินลึกยิ่งกว่า 1 เมตร เพราะด้วยให้ รากรอบรู้ยึดเกาะได้แบบกระชับ การปลูกยางในตำแหน่งที่ตั้งที่กล้าดินตื้น จะทำเอาต้นยาง โค่นล้มง่าย ดังนั้นการปลูกยางในพื้นที่ดังพูด ควรจะลงคะแนนชนิดยางที่มีทรงพุ่มเล็กหรือ ปานกลาง แตกกิ่งเสมอภาค ระดับน้ำใต้พิภพ ในสภาพพท.เหมาะสมเพราะว่าการปลูกยาง ตำแหน่งน้ำใต้พิภพควรลึกไม่น้อย กว่า 1 เมตร แต่มียางบางจำพวกที่ชาวนาชาวไร่ทำเป็นลงคะแนนเสียงปลูกได้ ความลาดชันของภูมิประเทศ กลุ่มยางโดยทั่วไปไม่เหมาะสมที่จะนำไปปลูกในพื้นที่ลาดชันมาก สูงกว่า 16 องศา เช่น ทำเลที่ตั้งเป็นควนเขา เพราะจะเป็นเหตุให้ต้นยางโน้มโยก เนื่องมาจากแตกกิ่ง และทรงพุ่มในระดับสูง เป็นเหตุให้ต้นยางโค่นล้มได้ง่าย ดังนั้นยางบางชนิดจึงไม่เหมาะสมสม เพราะด้วยปลูกในภูมิประเทศลาดชัน แต่มียางบางกลุ่มสมควรสมหรือพอจะปลูกได้ ในสภาพเขต ดังกราบทูล 2. เหม็นยางอุดรธานีโรค ในแต่ละพื้นที่ ชนิดและความร้ายแรงในการระบาดของโรค จะแตกต่างกันออกไป ตามภาวะ ที่เหมาะสมต่อการแพร่กระจาย ดังนั้นก่อนที่จะปลูกยางควรจะเรียนรู้และสังเกตดูก่อนว่า มีโรคอะไร ระบาดบ้าง ระบาดอยู่ในเกรดสาหัสมากน้อยพ่างใด เพื่อให้ที่จะได้ตัดสินใจคัดเลือกพันธุ์ยางที่รับมือ โรคนั้นๆได้ถูกต้อง 3. เหม็นยางอุดรธานีความรุนแรงของลม ลมเป็นสาเหตุเอ้ของการฉีกขาด การหักโค่นและถอนรากของต้นยาง ในเขตปลูกยางที่มีความแรงของลมยิ่งกว่า 62 กิโลต่อมหุรดี (8 beavfort scale) เป็นระยะเวลาหลายวันในแต่ละปี ยอมรับว่าเป็นทำเลที่ตั้งที่เสี่ยงโอกาสต่อความเสียหายที่เกิดจากลมได้ แต่โดยครอบคลุมแล้วในพื้นที่ปลูกยางของมณฑลไทยความแรงของลมที่เกิดขึ้นตามปกติจะมีผลทำให้ต้นยางเสียหายเล็กน้อย งดตำแหน่งที่ตั้งในบางบุรีของภาคใต้ เช่น ตรัง จังหวัดภูเก็ต และบางจังหวัดในภาคสุริยาออกเฉียงทิศอุดร เช่น สุเรนทร์ สกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร อุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความสาหัสของลมในลำดับชั้นปานกลาง อาจจะทำให้ต้นยางเสียหายได้ ดังนั้นการเลือกตั้งประเภทยางปลูกในทำเลที่ตั้งจ.ต่าง ๆ พวกนี้ต้องพินิจพิเคราะห์ออกเสียงตระกูลที่จัดการลมได้ดี สัณฐานเป็นนิตย์พันธ์ รูปร่างนิจสินกลุ่มที่จะต้องนำมาวิเคราะห์ควบคู่กับสภาพโอบ เหตุด้วยใส่ร้ายสมสมใน การเขียนไว้กลุ่มยางที่จะปลูกมีหลายประการ เช่น 1.เหม็นยางอุดร พืชผล การสังเกตผลเก็บเกี่ยวว่าดีมากน้อยพ่างใดจะพินิจพิเคราะห์เป็นช่วงตามอายุของการเปิดกรีด แนวโน้มของการเติมให้และลดในช่วงอายุและฤดูกาลต่าง ๆ พูดคือ พืชผลในช่วง 2 ปีแรกหลังเปิดกรีด ซึ่งเป็นช่วงต้นของการเก็บผลเก็บเกี่ยวยางบางกลุ่ม อาจจะให้ผลเก็บเกี่ยวต่ำในช่วงแรกแต่ระยะต่อมาให้ผลเก็บเกี่ยวสูงได้ ผลเก็บเกี่ยวในช่วง 3 –10 ปีหลังเปิดกรีดเป็นช่วงที่ต้นยางให้ผลิตผลได้ดี ยอมรับว่าเป็นช่วงหลักในการได้รับผลฉลอง 2จากการปลูกยาง ผลิตผลในช่วงผลัดใบ การกรีดยางในช่วงผลัดใบเป็นช่วงทีมีวันกรีดเต็มที่เนื่องจากปราศจากอุปสรรคจากฝน ควรจะเป็นจำพวกที่ผลิตภัณฑ์ลดลงไม่มากนักในช่วงนี้ แต่ดั่งไรก็ตามชาวไร่ชาวนาควรจะงดกรีดยางในช่วงที่ต้นยางผลิใบอ่อน เพราะว่าจะเป็นเหตุให้กระทบต่อการให้ผลเก็บเกี่ยวและการเจริญเติบใหญ่ของต้นยางในระยะต่อมาผลิตกรรมตราบใดใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง ควรเป็นประเภทที่เพิ่มให้ผลผลิตได้มากครั้นมีการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง 2. เหม็นยางอุดรการเจริญเติบโตเจริญงอกงามของต้นยาง กลุ่มยางที่มีการเจริญเจริญงอกงามเร็วในระยะก่อนเปิดกรีดก็หมายมาตรว่าจะได้รับผลชดใช้เร็วขึ้น ส่วนการเติบโตเจริญเติบโตระยะระหว่างกรีดจะเกี่ยวข้องพันกับการให้พืชผลแถมในระยะต่อมา ดังนั้นการเติบโตเติบโตจึงต้องสังเกตทั้งก่อนและระหว่างกรีด 3.เหม็นยางอุดรธานี ขนาดของทรงพุ่ม ประเภทยางแต่ละชนิดจะมีรูปพรรณสัณฐานการแตกกิ่งและขนาดทรงพุ่มที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ต่อหน้ากับการกำหนดระยะปลูก โดยตระกูลยางที่มีประเภทการแตกกิ่งเป็นมุมกว้างและทรงพุ่มมีขนาดใหญ่ ไม่ควรใช้ระยะปลูกระหว่างต้นชิด 4. เหม็นยางอุดรความหนาเปลือกไม้ เปลือกจัดเป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ของต้นยาง เพราะเป็นที่ให้พืชผลต่อหน้า ต้นยางควรมีความหนาความพอเหมาะสมที่ควรสมทั้งปกเดิม (ถัวเฉลี่ย 6.0 – 6.5 มม. ในระยะเปิดกรีด) และเปลือกไม้งอกใหม่ สำหรับเปลือกนอกงอกใหม่ควรพินิจพิเคราะห์ความเร็วในการงอกต่อเรือ (ถัวเฉลี่ย 5.7 – 6.2 มม. ในปีกรีด ที่ 3) เพราะว่ามีความสัมพันธ์โดยตรงกับรอยแผลกรีด ตามปกติจำพวกยางที่เปลือกหุ้มบางในเวลากรีดมักจะเกิดบาดลึกถึงเนื้อไม้ได้ง่าย 5. เหม็นยางอุดรธานีรอยแผลกรีด การเกิดรอยแผลจากการกรีดยางลึกถึงเนื้อไม้ในยางแต่ละพันธุ์จะแสดงความเสียหายแตกต่างกัน บางประเภทจะแสดงความเสียหายร้ายแรงจนไม่ทำเป็นกลับมากรีดซ้ำได้อีก แต่บางชนิดอาจจะไม่ดุเด็ดเผ็ดมันมากนัก 6.เหม็นยางอุดรธานี ความต้านทานโรค โรคที่เอ้ที่เกี่ยวข้องข้องกับการปลูกยาง คือ โรคใบร่วง ใบจุด เส้นดำ และราสีชมพู ดังนั้นควรคัดเลือกตระกูลที่รับมือโรคที่ระบาดดุเด็ดเผ็ดมันในภูมิประเทศปลูกให้ถูกต้อง ความต้านทานลม สัณฐานทรงพุ่มและความแข็งแรงของเนื้อไม้ เป็นสิ่งที่เชื่อมข้องเด่นต่อการคัดค้านลม ตามปกติรูปพรรณทรงพุ่มที่มีขนาดใหญ่ พุ่มใบหนาแน่น และการแตกกิ่งก้านไม่เสมอภาค จะวิกลต่อการกรรโชกของลมที่เป็นเหตุให้กิ่งฉีกขาดหรือต้นโค่นล้มได้ง่าย 7. เหม็นยางอุดรธานีการปลูกในพท.ขีดคั่น ในกรณีที่ปรารถนาปลูกยางในทำเลที่ตั้งที่ไม่พอเหมาะสมบางประการ เช่นตำแหน่งที่ตั้งที่หน้าด้านดินตื้น ภูมิประเทศที่มีเกรดน้ำใต้ดินสูงและทำเลที่ตั้งลาดชัน จะต้องลงคะแนนชนิดยางที่เชี่ยวชาญปรับตัวเข้ากับสภาพเขตที่ไม่สมควรสมนี้ได้ เนื่องมาจากสภาพเขตแผนกนี้จะมีผลต่อการพัฒนาเจริญเติบโตและผลิตภัณฑ์โดยตรง 8. เหม็นยางอุดรธานีการตอบสนองต่อส่วนแบ่งต้นปลูกในแปลงในกรณีที่ประสงค์ปลูกต้นชิดซึ่งมีผลรวมต้นหนาแน่นมากกว่าปกติจะต้องไม่มีผลต่อการ เติบโตโตขึ้นและผลิตภัณฑ์มากนักแต่ถ้ามีมากก็จะต้องหลีกบ่ายเบี่ยงประเภทยางที่ไม่ตอบสนองต่อการปลูกต้นชิด 9.เหม็นยางอุดรธานี ท่าปกแห้ง ซึ่งเป็นความผิดปกติทางสกนธ์พิทยของต้นยางที่หลังจากกรีดมีน้ำยางไหลออกมาเพียงเล็กน้อยหรือไม่ไหลเลย และอาจเกิดกับต้นยางที่ยังไม่ได้เปิดกรีด โดยเกิดจากหลายเค้ามูล เช่น ตระกูล ยาง ระบบกรีด การใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง สภาพโอบและสภาพดินที่ไม่ควรสม ซึ่งอาจเกิดจากต้นเหตุใดเหตุหนึ่งหรือหลายเหตุร่วมกัน เช่น ใช้ระบบกรีดที่มีความถี่สูงกับกลุ่มยางที่เป็นปกแห้งง่าย ชนิดยางที่แนะนำให้ปลูก สถาบันค้นคว้ายางกรมวิชาการเกษตร ได้จัดทำคำชักชวนพันธุ์ยางแก่เกษตรกรทุก ๆ 4 ปี โดยใช้ข่าวคราวจากผลงานการศึกษาค้นคว้าการสังคายนายชนิดยาง เพื่อแนะนำชนิดยางที่ให้พืชผลน้ำยางสูงเป็นหลักตั้งแต่ปี 2504 ฯลฯมา แต่เนื่องมาจากสมัยปัจจุบันไม้ต้นยางพารามีความสำคัญดั่งยิ่งต่อการวิวรรธน์อุตสาหกรรมไม้ของมณฑล ทำเอากสิกรได้รับผลฉลอง 2จากผลิตภัณฑ์เนื้อไม้เพิ่มขึ้น ดังนั้นคำสั่งสอนประเภทยางปี 2546 สถาบันวิจัยยางจึงได้เปลี่ยนแปลงคำพินิตจากเดิม โดยแบ่งกลุ่มยางชักจูงเป็น 3 พรรค คือ ประเภทยางที่ให้ผลเก็บเกี่ยวน้ำยางสูง กลุ่มยางที่ให้ผลผลิตน้ำยางและเนื้อไม้สูง และประเภทยางที่ให้ผลิตกรรมเนื้อไม้สูง เหตุด้วยให้กสิกรคัดเลือกตระกูลได้ตามวัตถุประสงค์ของการปลูก กลุ่มยางที่ชักนำให้ปลูก แบ่งออกเป็น 3 ภาคีตามจุดมุ่งหมายของการปลูก ดังนี้ วงการ 1 พันธุ์ยางผลิตกรรมน้ำยางสูง เป็นตระกูลที่ให้ผลิตผลน้ำยางสูงเป็นหลัก การลงคะแนนปลูกพันธุ์ยางในสังคมนี้ ควรมุ่งเน้นผลผลิตน้ำยาง แวดวง 2 ประเภทยางผลิตผลน้ำยางและเนื้อไม้สูง เป็นตระกูลที่ให้ทั้งผลผลิตน้ำยางและเนื้อไม้โดยให้ผลเก็บเกี่ยวน้ำยางสูงและมีการพัฒนาเจริญเติบโตดี สัณฐานต้นตรง ให้ปริมาตรเนื้อไม้ในส่วนต้นสูง เหม็นยางอุดรธานี กลุ่ม 3 ตระกูลยางผลิตภัณฑ์เนื้อไม้สูง เป็นกลุ่มที่ให้ผลเก็บเกี่ยวเนื้อไม้สูงเป็นหลัก มีการโตขึ้นโตขึ้นดีมาก ประเภทต้นตรง ให้ปริมาตรเนื้อไม้ในส่วนลำต้นสูงมาก ผลเก็บเกี่ยวน้ำยางจะอยู่ในตำแหน่งต่ำกว่าตระกูลยางในกลุ่มที่ 1 และ 2 เหมาะสมเพราะเป็นชนิดที่จะปลูกเป็นสวนป่าเหตุด้วยการผลิตเนื้อไม้ เหม็นยางอุดรธานี กลุ่มยางในแต่ละสังคมที่ชักจูง จะแบ่งเป็น 2 ชั้น ตามรายละเอียดยิบของข่าวสาร ดังนี้ เหม็นยางอุดรธานี จำพวกยางชั้น 1 แนะนำให้ปลูกโดยไม่จำกัดเนื้อที่ปลูก ประเภทยางในชั้นนี้ได้ผ่านการลองและศึกษาเล่าเรียน สัณฐานต่าง ๆ ทำนองละเอียดยิบ เหม็นยางอุดร กลุ่มยางชั้น 2 ชักจูงให้ปลูกโดยขีดคั่นเนื้อที่ปลูก ปลูกได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเนื้อที่ปลูกยางที่ถือครอง แต่ละกลุ่มควรปลูกไม่น้อยกว่า 7 ไร่ ชนิดยางชั้นนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาลักษณะบางประการเติมให้เติม กสิกรที่มีความประสงค์จะเลือกตั้งปลูกตระกูลยางชั้นนี้ควรรับคำสั่งสอนจากสถาบันวิจัยยาง

ประกาศอัพเดท

J&C Join&Coin Online ให้สามารถขยายธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้น

(โฆษณาฟรี เชียงใหม่) - ธุรกิจ งาน ? ธุรกิจเสริม 2 ธ.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 69 ครั้ง

ขายที่ดิน ถ.พระรามสอง ซ.บางกระดี่ 35 พื้นที่ 17ไร่ ตรว.ละ 25,000 บ. เจ้าของขายเอง .

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? ที่ดิน 16 พ.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 36 ครั้ง

เปิดจองแล้ว โครงการบ้านจัดสรร (แฝด/เดี่ยว 2 ชั้น) บางละมุง โรงโป๊ะ ใกล้พัทยาและมอร์เตอร์เวย์

(โฆษณาฟรี ชลบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ ? บ้านเดี่ยว 27 ม.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 65 ครั้ง

ขายบ้านจัดสรร โครงการใหม่ (แฝด/เดี่ยว 2 ชั้น) บางละมุง โรงโป๊ะ ใกล้พัทยาและมอร์เตอร์เวย์

(โฆษณาฟรี ชลบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ ? บ้านเดี่ยว 10 ก.พ. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 67 ครั้ง

ขายด่วน ขายทาวน์เฮาส์ 2ชั้น พร้อมอยู่ หมู่บ้านนารีนคร12 บางบัวทอง นนทบุรี

(โฆษณาฟรี นนทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ ? ทาวน์เฮาส์ 13 ก.พ. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 61 ครั้ง

ให้เช่าที่ดินระยะยาว พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4 ไร่ 1 งาน 25 ตรว เกาะสมุย ทำเลดีติดถนนใหญ่เส้นหลัก เห็นชัดเจน

(โฆษณาฟรี สุราษฎร์ธานี) - อสังหาริมทรัพย์ ? ที่ดิน 23 ก.พ. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 62 ครั้ง

Ideo Q Chula-Samayn 25 ตรม. ไอดีโอ คิว จุฬา สามย่าน ชั้น 29 วิวสระ มุมสวน เฟอร์บิว เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? คอนโดมิเนียม 23 ก.พ. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 64 ครั้ง

ขายบ้านเดี่ยวหรู ระดับ Luxury โครงการ Grand Bangkok Boulevard ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ 86.3 ตรว. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ

(โฆษณาฟรี นนทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ ? บ้านเดี่ยว 3 มี.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 59 ครั้ง

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์นลอฟท์ 4ห้องนอน ติดถนน 5 แยก วัดชากสมอ,อมตะชลบุรี

(โฆษณาฟรี ชลบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ ? ตึกแถว 7 มี.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 53 ครั้ง

ขายที่ดินหางดง-บ้านปงเชียงใหม่ บนเนินเขา วิวสวย มองเห็นได้ไกล มีหมอกปกคลุม ติดถนนใหญ่

(โฆษณาฟรี เชียงใหม่) - อสังหาริมทรัพย์ ? ที่ดิน 14 มี.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 56 ครั้ง

ราคา 5,000 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : ราคาน้ำยาง
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 13 พ.ค. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 13 พ.ค. 2560 17:26:14 น.
  • ที่อยู่ : ใต้ฟ้าบนดิน
  • จังหวัด : โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0923345567
  • Email : sritran@gmail.com